Participació Ciutadana
Horari d'atenció al públic:

Participació Ciutadana

Els consells sectorials són els òrgans de participació, de caràcter consultiu, que canalitzen les iniciatives ...
La consulta popular és un mecanisme de participació ciutadana mitjançant el qual es convoca a la ciutadania ...

Accions del document