Participació Ciutadana
Horari d'atenció al públic:

Participació Ciutadana

Són debats estructurats al voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les ...
Els consells sectorials són els òrgans de participació, de caràcter consultiu, que canalitzen les iniciatives ...

Accions del document