Participació Ciutadana
Horari d'atenció al públic: 9.30 h a 14 h

Consultes Ciutadanes

Construïm una societat més oberta, transparent i col·laborativa.

 

La participació o implicació ciutadana és la incorporació, de forma transparent i ordenada, de les persones i la societat civil a la presa de decisions públiques, per tal d’apoderar-les. Juntament amb la transparència i l’obertura de dades, conforma el govern obert, una nova forma de governar que transforma la relació entre els ciutadans i les administracions. La participació ciutadana ens permet obtenir unes relacions transparents entre l’Administració i la ciutadania, i implicar la societat civil en els objectius col·lectius.


Amb la participació ciutadana deliberem, estructuradament, sobre qüestions d’importància estratègica relacionades amb les polítiques i els serveis públics. Així, la presa de decisions que afecten la gestió pública es veu enriquida per la visió dels ciutadans mateixos, tant a títol individual com a títol col·lectiu. La participació ciutadana i el govern obert serveixen per a una millor governança.


La participació ciutadana serveix perquè les persones que ho vulguin puguin col·laborar en l’elaboració, el seguiment i l’avaluació de les polítiques públiques del govern de l'Ajuntament de Roses.

 

CONSULTES ACTIVES

Accions del document

Consultes Tancades

Consultes Tancades - Llegir Més

Consulta pública prèvia sobre la modificació del Reglament del mercat de venda no sedentària de Roses

                

Amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes i amb caràcter previ a la modificació del Reglament del mercat de venda no sedentària de Roses, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

 

Presentació d’aportacions

D'acord amb el que s'estableix a l'article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es duu a terme una consulta pública, amb carácter previ a l'elaboració del projecte d'ordenança, per recollir l'opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

Els ciutadans i les organitzacions que ho considerin oportú, poden remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, fins el dia 2 de febrer de 2020.

 

Presentació de propostes i suggerències

Ompliu el següent formulari per tal que la vostra proposta sigui atesa. 

Accions del document

Accions del document