Participació Ciutadana
Horari d'atenció al públic: 9.30 h a 14 h

Consulta pública prèvia a la Revisió del Pla d'Accessibilitat a la Via Pública de Roses

Amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes i amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de Revisió del Pla d'accessibilitat a la via pública de Roses, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Presentació d’aportacions

D'acord amb el que s'estableix a l'article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es duu a terme una consulta pública, amb carácter previ a l'elaboració del projecte d'ordenança, per recollir l'opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

Els ciutadans i les organitzacions que ho considerin oportú, poden remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, fins el dia 7 de  juny de 2019.

Consulta el Pla d'accessibilitat municipal als documents següents :

- DOC.1

- DOC.2

- DOC.3

- DOC.4

DOC.5

 

Presentació de propostes i suggerències

Ompliu el següent formulari per tal que la vostra proposta sigui atesa. 

Accions del document