Participació Ciutadana
Horari d'atenció al públic: 9.30 h a 14 h

Consulta pública prèvia sobre el Reglament de cessió i ús de les instal·lacions esportives municipals

Amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes i amb caràcter previ a l'elaboració del projecte d'Elaboració del Reglament de cessió i ús de les instal·lacions esportives municipals, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

 

Presentació d’aportacions

D'acord amb el que s'estableix a l'article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es duu a terme una consulta pública, amb carácter previ a l'elaboració del projecte d'ordenança, per recollir l'opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

Els ciutadans i les organitzacions que ho considerin oportú, poden remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, fins el dia 29 de desembre de 2019.

Presentació de propostes i suggerències

Aquesta consulta està tancada.

Accions del document