Participació Ciutadana
Horari d'atenció al públic: 9.30 h a 14 h

Consulta pública prèvia a la Redacció i aprovació del reglament relatiu al Nomenclàtor de Carrers i Espais Públics de Roses

Amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes i amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de Redacció i aprovació del reglament que ha d'establir els objectius, la composició i les funcions de la Comissió Informativa Municipal del Nomenclàtor de Carrers i Espais Públics de Roses, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Presentació d’aportacions

D'acord amb el que s'estableix a l'article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es duu a terme una consulta pública, amb carácter previ a l'elaboració del projecte d'ordenança, per recollir l'opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

Els ciutadans i les organitzacions que ho considerin oportú, poden remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, fins el dia 25 de març de 2019.

Aquesta consulta està tancada. 

 

Accions del document