Promoció Econòmica
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer de Madrid, 1
Telèf: 972 152 521
promocioeconomica@roses.cat

Mercat municipal

CONCURS PÚBLIC PER L’AUTORITZACIÓ TEMPORAL I EXCEPCIONAL PER UN MÀXIM DE 3 ANYS DE DUES PARADES EN EL MERCAT MUNICIPAL DE ROSES.

 

Plec de clàusules particulars. 

Sol·licitud i declaració de responsable

Annex 3A Peixateria

Annex 3B Dietètica 

Edicte ampliació termini per a la  presentació de sol·licituds

 

Termini presentació sol·licituds: Fins el 8 de novembre de 2018 a les 14.00h

 

Accions del document