Promoció Econòmica
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer de Madrid, 1
Telèf: 972 152 521
promocioeconomica@roses.cat

Mercats de Petit Format

El dia 5 de març de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar el calendari de mercats de petit format 2019, la participació en els quals es regula d'acord amb unes bases.

  

 FIRA DE LA CERVESA ARTESANA – 11, 12 i 13 D'OCTUBRE DE 2019

Destinada a la venda de cervesa artesana.

Bases reguladores per l'atorgament de llicències

Sol·licitud per participar a la Fira de la Cervesa 2019

Termini presentació d'instàncies del 7 al 30 d'agost de 2019

Per a més informació: promocioeconomica@roses.cat

 

 

CONCURS PER UNA BARRA DE BAR PER LA FIRA DE LA CERVESA ARTESANA PER LA VENDA DE MENJAR I BEGUDES NO ALCOHOLIQUES

Requisits sol·licitants:  

a) Ser una entitat o associació sense afany de lucre que estigui inscrita al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes i que tingui per objecte desenvolupar finalitats socials en l’àmbit del municipi de Roses.

b) Tenir plena capacitat d’obrar i no estiguin sotmeses a cap de les prohibicions que s’estableix en la Llei de contractes del sector públic, i que els administradors no estiguin sotmesos als supòsits previstos a la Llei 25/93, de 26 de desembre sobre incompatibilitats d’alts càrrecs, ni als de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Condicions que regeixen per adjudicar barra de bar  per "Fira de la cervesa artesana"

Model instància per barra de bar

Termini de presentació d'instàncies del 5 al 20 de setembre de 2019

 

 

FIRA DE NADAL -  14 DE DESEMBRE DE 2019

Destinada a la venda d’articles d’elaboració pròpia i d’articles de Nadal (decoració de Nadal -figures pessebre, decoració de Nadal tions,..- i productes alimentaris de Nadal -torrons, neules- així com de productes de comerços de Roses.

Per a més informació: acor@acoroses.com

 

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local

 

Accions del document