Seguretat Ciutadana
Horari d'atenció al públic: Policia Local 24 h

Contacte Policia Local 24h

Telf.: 972 15 37 15

C. Tarragona núm. 64

FAX 972 15 20 33 / e-mail: policia@roses.cat

Seguretat Ciutadana

Notícies de Catalunya de protecció civil
Telèfon d'atenció a les dones en situació de violència (24 hores)

Accions del document