Seguretat Ciutadana
Horari d'atenció al públic: Policia Local 24 h

Contacte Policia Local 24h

Telf.: 972 15 37 15

C. Tarragona núm. 64

FAX 972 15 20 33 / e-mail: policia@roses.cat

Visita de la Policia Local als alumnes de la llar d'infants "El Franquet"

Quan 10:00 12:00 21/03/2014
from to

Accions del document