Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Revisió de la numeració d'edificis i parcel·les

En els últims anys, Roses ha estat objecte d’un considerable desenvolupament urbà, caracteritzat per l'aparició de nous assentaments i la reordenació dels existents. Tant la nomenclatura com la numeració d’aquestes noves entitats o ordenacions no han estat regulades específicament, encara que han seguit unes disposicions generals sobre la gestió del Padró municipal d’habitants, en particular les relatives a la revisió de les unitats poblacionals, seccionat i carrerer. Així s’ha anat nomenant i numerant els carrers atenent a les necessitats de cada moment i això ha tingut com resultat una greu situació pel que fa a la manera que estan retolats i numerats els carrers de la vila:

 • No existeix una cartografia que contingui els noms i els números que realment existeixen al carrer.
 • Existeixen errades i incoherències en els noms i números que estan instal·lats físicament a les façanes.
 • A les diferents bases de dades municipals (Padró d’habitants, cadastre, expedients, guals, etc.) un mateix domicili físic no està registrat de la mateixa forma. I, per tant, hi ha una gran duplicitat d’informació.

Aquesta situació no dóna cap seguretat ni agilitat en la localització d'immobles en el terme municipal, la qual cosa entorpeix a múltiples actes de la vida ciutadana (prestació de serveis, gestió d’impostos, notificacions, tràfic jurídic d'immobles, etc.).

Per tant, amb l’objectiu de donar una sol·lució a aquest problema millorant la gestió interna i la prestació dels serveis als ciutadans s´estan portant a terme les següents accions relacionades entre elles:

 1. Codificació: Definir un sistema per a identificar els carrers i numerar les entrades.
 2. Revisió de camp: crear la base per a un mapa de treball de l’estat actual, plànols de nomenclatura i numeració de carrers.
 3. Rètols: instal·lar els pals indicadors i les plaques necessàries amb noms de carrers en les interseccions.
 4. Numeració: revisar la continuïtat dels números col·locats a les façanes i la seva relació amb els números emmagatzemats a la base de dades de domicilis.
 5. Publicació del carrerer.
 6. Aprovació del carrerer: amb la creació d’un inventari d’adreces, per tal que el manteniment sigui més eficaç.
 7. Col·locar o canviar els números necessaris en les entrades i en la base de dades de domicilis.
 8. Paral·lelament a les accions anteriors s’haurien de donar noms als carrers que estiguin ja previstos al Planejament i crear una “borsa” de noms de carrer per tal d’agilitzar aquest tràmit.

Pel que respecta a la codificació, s’ha elaborat un document-proposta amb uns criteris que tenen en compte la majoria de les situacions possibles a l’hora de numerar una via i la nova aplicació municipal de gestió de domicilis.

Sobre el tema de noms de carrers i les respectives plaques ja s’ha fet una revisió de camp i s’estan col·locant les plaques (Departament d’enginyeria, serveis i mediambient).

Seria interessant que si teniu algun problema amb la numeració del vostre edifici o parcel.la ens ho comuniquessin. Per aquest motiu hem creat una aplicació web que permet consultar aquesta nova numeració.
http://delta.icc.es/ideLocal/IdecServ?codi=171523&tipus=C&schema=Incid%E8ncies%20numeraci&fond=gs&capes=carrer,npol

També podeu comunicar-nos aquestes dades utiltzant els mitjans habituals, com una instància o un correu electrònic.
gis@roses.cat

Accions del document