Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Sistema d'informació geogràfica (GIS)

L’Ajuntament de Roses té integrat dins la seva organització un sistema d’aquest tipus que ofereix els seus serveis bàsics en dos àmbits:

 1. Internament

  a. Desenvolupar el servidor de mapes, que permet als treballadors municipals consultar tota la informació cartogràfica com cadastre, planejament, topogràfics, ortofotografies, guals, activitats, llicències d’obres, seccionat, entre d’altres. Aquest servidor de mapes permet la consulta de tota la informació associada a tots aquests elements.

  b. Manteniment cadastral i de la resta d’informació cartogràfica.

  c. Integrar la informació d’altres departaments al GIS com planejament, xarxes de serveis, llicències d’obres, guals, activitats, etc.

  d. Servir cartografia a altres departaments.

  e. Emetre informes sobre llicències d’obres.

  f. Revisió i manteniment de la numeració d’edificis i parcel·les.

 2. Externament.

  a. Desenvolupar servidors de mapes via internet per consultar cartografia.

  b. Servir cartografia.

Accions del document