Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"
17480 - Roses

Treballs al barri

PRESENTACIÓ

El Servei d'Ocupació de Catalunya mitjançant el projecte "Treball als barris" promou la realització d'accions complementàries a la Llei de barris, en matèria ocupacional i de desenvolupament local, les persones destinatàries de les quals són aquelles que viuen als barris que tenen aprovats projectes d'intervenció integral per part del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya a l'empara de la Llei 2/2004, de 4 de juny.

A la convocatòria 2007 més de 3.000 persones de 56 barris de 47 municipis de Catalunya es van beneficiar directament dels programes subvencionats a través d'aquesta iniciativa.

A la convocatòria 2008, en què es va incorporar el barri de la Punta de Roses, es van beneficiar dels ajuts del projecte "Treball als barris" un total de 80 barris de 64 municipis, amb accions adreçades a prop de 6.000 destinataris directes.

El Projecte d’Intervenció Integral del Casc Antic de Roses es va plantejar com un seguit d’actuacions per donar un impuls a la zona centre de la vila amb l’objectiu de millorar la situació socioeconòmica dels habitants del casc antic o barri de la Punta de Roses a través del foment de l’activitat econòmica del barri i millora de la seva ocupabilitat.

En aquest sentit, es vol incidir en els objectius específics següents:
- Conèixer a fons la situació socioeconòmica del barri.
- Millorar l’ocupabilitat dels habitants del barri.
- Dinamitzar econòmicament el barri.
- Fomentar la participació ciutadana.

Per assolir aquests objectius específics s’han previst una sèrie de línies d’actuació, que un cop desenvolupades, ens han marcat nous objectius i línies d’actuació més àmplies i definides que podeu veure en el document . Amb  el ben entès que cada línia d’actuació té els seus propis projectes que us anem explicant tal i com es van endegant.

 

OBJECTIUS I LÍNIES BASIQUES D’ACTUACIÓ

Objectiu general:

Millorar la situació socioeconòmica dels habitants del casc antic de Roses, de forma participativa, a través de la millora de la seva ocupabilitat i del foment de l’activitat econòmica del barri.

1. Objectiu Específic 1: Millorar l’ocupabilitat dels habitants del barri
1.1 Línia bàsica d’actuació: Servei d’Orientació Laboral
1.2 Línia bàsica d’actuació: Promoure l’emprenedoria  
1.3 Línia bàsica d’actuació: Millorar la formació en TIC
1.4 Línia bàsica d’actuació: Augmentar la oferta formativa de Roses


2. Objectiu Específic 2: Dinamització econòmica del barri
2.1   Línia bàsica d’actuació: Dinamització comercial
2.2   Línia bàsica d’actuació:  Suport al comerç local


3. Objectiu Específic 3: Foment de la participació ciutadana
3.1  Línia bàsica d’actuació: Endegar la participació ciutadana al barri
3.2  Línia bàsica d’actuació: Impulsar canals de comunicació
3.3 Línia bàsica d’actuació: Millora de la cohesió ciutadana


4. Objectiu Específic 4: Millora de l’entorn urbà.
4.1. Línia bàsica d’actuació: Mediació entre el Departament de Medi Ambient i els veïns sobre qüestions de millora de l’entorn urbà
4.2  Línia bàsica d’actuació: Projecte de Participació en relació a Medi Ambient
4.3  Línia bàsica d’actuació: Millora del sistema de neteja i recollida de residus.
4.4 Línia bàsica d’actuació: Millora dels habitatges del barri
(habitabilitat, accessibilitat)


5. Objectiu Específic 5: Millora del nivell d’atenció social al barri
5.1   Línia bàsica d’actuació: Coordinació amb Serveis Socials


6. Objectiu Específic 6: Millora de la seguretat ciutadana
6.1 Línia bàsica d’actuació: Coordinació amb cossos de seguretat per la millora de la seguretat.

Accions del document