Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

PLA ESPECIAL URBANISTIC D'ORDENACI� DE LES CONDICIONS D'EDIFICACIO DE LA ZONA ESPORTIVA DEL MAS OLIVA (PL14013EN)

Accions del document