Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

ESTUDI DE DETALL DE LA PARCEL·LA SITUADA A LA CTRA. DEL FAR, 75-77 (PL0810SE)

Aprovació definitiva PLE 30.08.2010

DOCUMENT

Publicació BOP183 / 22.09.2010

Accions del document