Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

ESTUDI DE DETALL D'ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA DE L'ILLA 2 DEL PERI GRANJA SANT JOSEP

Aprovació definitiva PLE 30.07.2007 | Publicació BOP 19.09.2007

MEMÒRIA

PLÀNOLS

Acord aprovació definitiva PLE 30.07.2007

Accions del document