Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

ESTUDI DE DETALL MODIFICACIÓ ALINEACIONS C. PESCADORS 28-30

Aprovació definitiva PLE 27.01.1997

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva PLE 27.01.1997

Accions del document