Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

ESTUDI DE DETALL POLÍGON C PORT CANIGÓ

Aprovació definitiva PLE 29.03.1999

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva PLE 29.03.1999

Accions del document