Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

MODIFICACIÓ DE L'ESTUDI DE DETALL PORT CANIGÓ POLÍGON B SUBZONA B2

Aprovació definitiva Ple 25.03.2002

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva Ple 25.03.2002

Accions del document