Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

MODIFICACIÓ NÚM.1 DE L'ESTUDI DE DETALL DE LA ZONA ESPORTIVA

Aprovació definitiva PLE 25.03.2002

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva PLE 25.03.2002

Accions del document