Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 1 - MODIFICA ARTICLE 31 DE LES NNUU

Aprovació definitiva CPU 30.11.1994 | Publicació DOGC 2010 10.02.1995

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CPU 30.11.1994

Accions del document