Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 15 - AFECTA LA FINCA SITUADA AL CARRER GIRONA 22-30

Aprovació definitiva CTU 25.11.1998 | Publicació DOGC 2819 03.02.1999

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 25.11.1998

Accions del document