Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 42 - QUE AFECTA L'ARTICLE 46 DE LES NORMES URBANÍSTIQUES, ALÇADA REGULADORA

Aprovació definitiva CTU 26.03.2003  |  Publicació DOGC 03.07.2003

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 26.03.2003

Accions del document