Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 45 - COMPLEMENTA LES MODIFICACIONS 21 (RIERA GINJOLERS) I 27 (NUCLI ANTIC) DEL T.M. DE ROSES

Aprovació definitiva CTU 03.03.2004  |  Publicació DOGC 03.05.2004

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 03.03.2004

Accions del document