Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 47 - A L'ÀMBIT DE LA UA NÚM. 4 I EL SEU ENTORN DEL T.M. DE ROSES

Aprovació definitiva CTU 03.11.2005 | Publicació DOGC 14.03.2006

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 03.11.2005

Accions del document