Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 9 - AFECTA LES ALINEACIONS DEL SISTEMA VIARI DE LA CARRETERA AL MAS OLIVA

Aprovació definitiva CTU 19.11.1997 | Publicació DOGC 2575 10.02.1998

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 19.11.1997

Accions del document