Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 39 - AFECTA LA FINCA DEL CARRER NOU/COSCONILLES

Aprovació definitiva CTU 24.07.2002

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 24.07.2002

Accions del document