Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

MODIFICACIÓ PGOU NÚM. 27 - ORDENACIÓ DE L'EDIFICACIÓ EN TOT EL NUCLI ANTIC, EXCEPTE RIERA GINJOLERS

Aprovació definitiva CTU 11.07.2001 | Publicació DOGC 16.10.2001

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 11.07.2001

Accions del document