Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC SECTOR PARC AQUÀTIC

Aprovació definitiva CTU 20.04.2006 | Publicació 19.07.2006

DOCUMENT

Acord AD CTU 20.04.2006  |  Publicació DOGC 4679 19.07.2006

Accions del document