Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

PLA ESPECIAL DE MILLORA URBANA DE LA PARCEL·LA SITUADA A LA CANTONADA DE LA CTRA. DEL MAS OLIVA I EL CARRER JOSEP ROMANYAC

Aprovació definitiva CTU 17.04.1996

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 17.04.1996

Accions del document