Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

PLA ESPECIAL DE MILLORA URBANA DE L'UA 6 ILLA D'ITHAKA

Accions del document