Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER DEFINIR LES CONDICIONS D'EDIFICACIÓ I USOS A LA ZONA D'EQUIPAMENTS ESCOLARS MONTSERRAT VAYREDA (PL13010OT)

Aprovació definitiva PLE 26.05.2014 | Publicació DOGC 6668 21.07.2014

DOCUMENT

Acord AD PLE 26.05.2014 | Publicació DOGC 6668 21.07.2014

Accions del document