Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL EN EL SECTOR CANIGÓ DE LA URBANITZACIÓ DE SANTA MARGARIDA

Aprovació definitiva CPU 22.02.1984

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CPU 22.02.1984

Accions del document