Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Planejament en tràmit

  • PLANEJAMENT GENERAL

MODIFICACIONS PGOU

  • PLANEJAMENT DERIVAT

PLANS PARCIALS URBANÍSTICS

PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS

PLANS DE MILLORA URBANA

  • GESTIÓ

REPARCEL·LACIONS

REGULARITZACIONS DE FINQUES

UNITATS D'ACTUACIÓ

Accions del document