Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

MODIFICACIÓ PUNTUAL I REFOSA NORMATIVA DEL PDUSC-1 I PDUSC-2

Aprovació definitiva RC 01.08.2014

MEMÒRIA

NORMES URBANÍSTIQUES

Resolució AD 01.08.2014

Accions del document