Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Roses núm.4 àmbit rambla Ginjolers (PL13004OT)

Aprovació definitiva CTU 21.11.2013 | Publicació 22.01.2014

DOCUMENT

Acord AD CTU 21.11.2013  |  Publicació DOGC 6545 22.01.2014

Accions del document