Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Modificació puntual núm. 5 Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Roses, pel que afecta el tram de vialitat secundària entre els carrers Joan Margarit i Jeroni Pau de Roses (PL14005SE)

Aprovació definitiva CTU 30.09.2015 | Publicació DOGC 27.10.2015

DOCUMENT

Acord aprovació definitiva CTU 30.09.2015 | Publicació DOGC 27.10.2015

Accions del document