Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPOSICIÓ DEL FERM A DIVERSOS CARRERS DE LA URBANITZACIÓ DEL PUIG ROM (GI16003OT)

 


L'objecte del projecte és la rehabilitació de 20 carrers secundaris així com la carretera del Far i la carretera de Canyelles, amb un total de 9,653 km i 40.988 m2 d’actuació.


Contractista adjudicatari: RUBAU TARRÉS SA |  Pressupost adjudicació de l'obra: 354.889,39€

Inici de les obres: 17.02.2017 |  Termini d'execució de les obres: 3 mesos


DOCUMENT 1

DOCUMENT 2.1 - PLÀNOLS     /      DOCUMENT 2.2 - PLÀNOLS

DOCUMENT 2.3 - PLÀNOLS     /     DOCUMENT 2.4 - PLÀNOLS

Aprovació definitiva DA 08.02.2017


Imatges abans de fer les obres

   

Accions del document