Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte de substitució de l’enllumenat públic del sector Mas Mates de Roses (GI16009EN)


L'objecte del projecte elaborat representa la renovació total de la instal·lació d’enllumenat dels carrers de la urbanització Mas Mates que deriven dels esmentats quadres F01, F02 i F03, així com els carrers Puigmal i Montnegre, en els quals s’instal·laran un total de 240 punts de llum. S’instal·laran 32 lluminàries led de 84 W amb columna de8 md’alçada a l’Avinguda del Mas Mates, 191 lluminàries led de 38 W amb columna de6 md’alçada a la resta de carrers, i 17 lluminàries led de 25 W amb columna de4,5 md’alçada a la Plaçade l’Alegria.


Contractista adjudicatari: Enllumenats Costa Brava, SL  |  Pressupost adjudicació de l'obra: 403.333,32€ | Inici de les obres: 13.11.2017 |  Termini d'execució de les obres: 8 mesos


DOCUMENT 1

DOCUMENT 2

Aprovació definitiva RA 21.12.2016

Accions del document