Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte executiu per a l'adequació de la xarxa de baixa tensió al carrer Oslo dins l'àmbit de millora de l'espai públic de la urbanització del Mas Oliva (GI15011EN)


Les obres objecte d’aquest projecte plantegen la substitució de la xarxa aèria actual que trobem a la vorera de la Riera Ginjolers del carrer Oslo i l’adaptació de les escomeses dels  edificis que s’alimenten d’aquesta línia, així com adaptar les puntes de la xarxa de distribució en cada extrem per tal de donar continuïtat a la xarxa de distribució, seguint les premisses de l’estudi realitzat per la companyia distribuïdora Endesa amb número de referència 9026192. Es preveu la instal·lació de 42 m de cable grapat a façana, 565 m de cable subterrani, 10 caixes BT i 15 adaptacions d’escomesa, així com el desmuntatge de 18 suports i de 2.273 m de conductor aeri.


Contractista adjudicatari: Muntatges Lleida SA  |  Pressupost adjudicació de l'obra: 71.587,87 €

Inici de les obres: 17.01.2017  |  Termini d'execució de les obres: 3 mesos


DOCUMENT

Anunci Aprovació definitiva JGL 20.06.2016


Accions del document