Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

PROJECTE SIMPLIFICAT PER A LA RENOVACIÓ DE LES CANONADES D'AIGUA POTABLE DE LA URBANITZACIÓ ELS GRECS (GI16001SE)


L'objecte del projecte és la substitució de les canonades actuals de fibrociment de la xarxa de distribució per d’altres de major diàmetre amb nous materials dins l'àmbit de la urbanització Els Grecs, per tal de poder subministrar els cabals necessaris i dotar a la zona de 2 hidrants d’incendis, així com instal·lar una vàlvula mantenidora-reductora de pressió, i realitzar la substitució de les 63 escomeses domiciliàries existents. S’instal·laran un total de 851 m de canonada.


Contractista adjudicatari: SOREA |  Pressupost adjudicació de l'obra: 106.684,76€

Inici de les obres: 14.11.2016  |  Termini d'execució de les obres: 3 mesos


DOCUMENT

Anunci Aprovació definitiva RA 20.07.2016


Accions del document