Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte construcció de la illa de 40 nínxols al pati 5 del cementiri municipal de Roses (PU12001OT)


Contractista adjudicatari: Aladid Obra Civil S.L.

Inici de les obres: març 2012

Finalització de les obres: 27.04.2012


PROJECTE

Acord aprovació definitiva JGL 25.05.12


Imatges execució de l'obra


Accions del document