Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte de reurbanització de l'àmbit de casc antic entre els carrers Nou, Puigrom, Riera Ginjolers i plaça Llevant. (PU09037OT)


Contractista adjudicatari: Aglomerats Girona S.A.

Inici de les obres: gener 2011

Finalització de les obres: 29.02.2012


PROJECTE DOC 1 MEMÒRIA

PROJECTE DOC 2 PLÀNOLS

PROJECTE DOC 3 PLECS

PROJECTE DOC 4 PRESSUPOST

PROJECTE DOC 5 PROJECTES PARCIALS

Publicació Resolució Alcaldia 29.09.2010 aprovació definitiva BOP 19.10.2010

 


Imatges abans de fer l'obra

   

Imatges obra finalitzada

     Accions del document