Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte constructiu de passarel·la de vianants a la riera Ginjolers, del camí del Cementiri a la plaça de la Victòria Catalana (PU12007EN)


Contractista adjudicatari: Aglomerats Girona S.L.

Inici de les obres: 02.12.2013

Finalització de les obres: 01.07.2014


DOCUMENT 1 - MEMÒRIA

DOCUMENT 2 - PLÀNOLS

DOCUMENT 3 - PRESSUPOST

Anunci aprovació definitiva JGL 02.04.2013


ANNEX DE MODIFICACIÓ DE PROJECTE

Aprovació inicial JGL 20.06.2014


Imatges abans de fer l'obra

  

Imatges obra finalitzada

      


Accions del document