Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte de conservació i manteniment de paviments asfàltics en diversos carrers de la vila (GI12008OT)


FASE 1

Contractista adjudicatari: Agustí y Masoliver S.A.

Inici de les obres: abril 2013

Finalització de les obres: abril 2013


DOCUMENT

Acord aprovació definitiva JGL 15.03.2013FASE 2

Contractista adjudicatari: Construccions Fusté S.A.

Inici de les obres: març 2014

Finalització de les obres: març 2014


DOCUMENT

Aprovació definitiva JGL 27.09.2013Imatges execució de l'obra

   


Accions del document