Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte de substitució del col·lector de clavegueram del carrer de La Punta Falconera de Roses (PU11036OT)


Contractista adjudicatari: UTE Const. N. Matas S.L. - Exc. J. Peraferrer S.L.

Inici de les obres: 16.09.2013

Finalització de les obres: 05.08.2014


PROJECTE

Aprovació definitiva JGL 27.04.2012


Imatges execució de l'obra

        


Accions del document