Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte d'adequació del castell de la Trinitat. (PU11012EN)


L’objecte d’aquest projecte és: millorar l’accessibilitat al Castell des dels tres punts d’accés, l’aparcament situat a tocar de la carretera del Far, l’accés superior des del carrer Antoni Canals i des de l’antic camí al Castell. A l’interior es realitzaran les intervencions necessàries per millorar l’accessibilitat així com la previsió per ubicar uns serveis públics i una zona d’estar, sense que cap de les intervencions suposin modificacions als elements estructurals, envolvents ni d’acabats.


Contractista adjudicatari: UTE Puig Pocurull S.L. - Novapox S.L.  |  Pressupost adjudicació de l'obra: 179.192,53€

Inici de les obres: 25.05.2014  |  Finalització de les obres: 14.05.2015


DOCUMENT 1 - MEMÒRIA

DOCUMENT 2 - PLÀNOLS

DOCUMENT 3 - PRESSUPOST

Acord aprovació definitiva JGL 16.12.2011


 Imatges obra finalitzada

         Accions del document