Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte de construcció d'un bloc de columbaris al cementiri municipal de Roses (PU14013OT)


L’objecte del projecte és la construcció d’un nou bloc de 20 columbaris disposats en quatre files i cinc columnes al costat del bloc existent. L’illa dels columbaris es troba adossada al tester d’un bloc de nínxols situada al nord del cementiri municipal. Es preveu rematar el tester d’ambdós blocs per tal que formin un conjunt amb la construcció de la coberta i l’acabat de la vorera.


Contractista adjudicatari: Construccions Salellas, SL  |  Pressupost adjudicació de l'obra: 3.260,96€

Inici de les obres: març 2015  |  Finalització de les obres: abril 2015


DOCUMENT

Aprovació definitiva DA 11.02.2015


 Imatges abans de fer l'obra


Imatges obra finalitzada

 


 

Accions del document