Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte d'enderroc de les edificacions situades al carrer Trinitat, 88 (SUF) amb referència cadastral 46911-03 (PU09042OT)


L’objecte del projecte és enderrocar l’edifici situat al carrer del Castell de la Trinitat, 88.


Contractista adjudicatari: Obres Pirinaiques SL  |  Pressupost adjudicació de l'obra: 52.332,78€

Inici de les obres: 25.02.2015  Finalització de les obres: 08.05.2015


DOCUMENT

Acord aprovació definitiva JGL 10.10.2014


 Imatges abans de fer l'obra


 Imatges obra finalitzada

     


 

Accions del document