Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte d'obres provisionals per soterrar l'illa de contenidors CS-28 i ordenació de l'entorn al carrer Comapedrosa - Avda. de Rhode (PU13001OT)


L’objecte del projecte és: realitzar l’obra civil per instal·lar l’illa de contenidors soterrats (CS-28) al costat muntanya de l’avinguda de Rhode a l’alçada del carrer de Comapedrosa, ordenar la cruïlla d’ambdós vials i donar continuïtat i ampliar la vorera existent. 


Contractista adjudicatari: Hier Cons Empordà SL  |  Pressupost adjudicació de l'obra: 104.749,70€

Inici de les obres: 19.12.2014  |  Finalització de les obres: 28.04.2015


DOCUMENT

Publicació BOP 01.12.2014 Aprovació definitiva JGL 07.11.2014


Imatges abans de fer l'obra

   


Imatges obres finalitzades

        


 

Accions del document