Urbanisme
Horari d'atenció al públic: 10 a 14 hores

 

 

 

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13  "casa Romanyach"

Projecte executiu de les obres de manteniment i millora al Passeig Marítim de Roses, des del rec d’en Forquilla fins a la bocana de Santa Margarida - Fases 1, 2 i 3 - (PU12002EN)


L’objecte d’aquest projecte és descriure les obres de manteniment i millora del passeig, en el tram comprès entre el rec d’en Forquilla i la bocana de la urbanització de Santa Margarida, que consisteixen en reparar els murs, els paviments i els revestiments que estan en mal estat; substituir, retirar o traslladar el mobiliari urbà en mal estat; reparar les recollides d’aigües de pluja que estan saturades de sorra i aportar noves solucions per millorar el drenatge de les zones d’accés a la platja; substituir l’arbrat en mal estat; reubicar les dutxes i els rentapeus per garantir l’accessibilitat, així com altres elements urbans que per al seu estat s’hagin de retirar o reubicar per millorar la imatge i la qualitat de la zona.


Fases 1, 2 i 3

Contractista adjudicatari: Argón Informática S.A.  |  Pressupost adjudicació de l'obra: 254.983,30€

Inici de les obres: 23.10.2014  |  Finalització de les obres: 27.05.2015


PROJECTE

PRESSUPOST ARXIU EDITABLE (*.BC3)

Acord AD JGL 18.10.2013  |  Publicació BOP 216 12.11.2013


ESTAT FINAL

Aprovació definitiva JGL 20.06.16


Imatges abans de fer l'obra

   


Imatges obres finalitzades fase 1, 2 i 3

      


Accions del document